Lezingen Boerderijen in Noord-Holland noord

De stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht (RAG) organiseert dit najaar drie lezingen in de Grote Zaal van Het Behouden Huis. Het overkoepelend thema van deze lezingen is Boerderijen in Noord-Holland noord.

De afzonderlijke lezingen zien er als volgt uit:

  1. Dinsdagavond 14 november 2017: Lezing door Mark van Raaij, amateurarcheoloog van werkgroep Oud Limmen, over historisch en archeologisch boerderij-onderzoek naar langhuizen, protostolpen en latere stolpen.
  2. Donderdagavond 30 november 2017: Lezing door Harold D.E. Bos, kunsthistoricus, gespecialiseerd in wooncultuur en oude interieurs, over de ontwikkeling van de pronkkamer in boerderijen in West-Friesland.
  3. Donderdagavond 14 december 2017: Lezing door Dieuwertje Duijn, archeoloog en specialist materialen en archeobotanie bij Archeologie West-Friesland, over bouwhistorisch, dendrochronologisch en archeologisch onderzoek naar oude stolpboerderijen in West-Friesland.

Heb je belangstelling voor de archeologie en lokale geschiedenis van je eigen regio, dan ben je van harte welkom. De toegang is vrij, maar consumpties zijn voor eigen rekening. En de Stichting Rag stelt – na afloop van de lezingen – een vrijwillige financiële bijdrage voor hun werk natuurlijk erg op prijs.

Het aan te bevelen je vooraf aan te melden via het aanmeldingsformulier op de site www.rag-archeologie.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze lezingen. Je kunt je ook aanmelden door een e-mail te sturen naar info@rag-archeologie.nl. Vermeld daarin dan wel je naam, het aantal personen en welke lezing(en) je wilt bijwonen.

De zaal is open vanaf 19.30 uur.
– 20.00 – 20.45 uur : eerste deel van de lezing
– 20.45 – 21.00 uur : pauze met koffie en thee
– 21.00 – 21.45 uur : tweede deel van de lezing
– 21.45 – 22.00 uur : gelegenheid tot het stellen van vragen
– 22.00 uur :  afsluiting.