De BehoudenHuisBieb is de plek waar u uw boeken kunt delen, omruilen of uitwisselen met anderen.

Neemt u een nieuw boek mee? Dan betaalt u 1 Euro voor de boekenpot.
En wanneer u wilt brengt u het boek na het gelezen te hebben weer terug om er anderen een plezier mee te doen.

We hebben intussen een mooi bestand aan boeken opgebouwd. Dit bestand wordt door onze ‘biebcommissie’ regelmatig opgefrist en actueel gehouden.  Dus loopt tijdens de openingstijden eens binnen om te kijken of er een interessant boek voor u bij is.

En wilt u uw boekenkast thuis weer eens opschonen en wat oudere boeken opruimen? Gooi ze niet weg. Breng ze naar de BehoudenHuisBieb. Dan kunnen anderen er nog van genieten. En u helpt ons het boekenbestand verder uit te bouwen.

Back To Top