Op 1 september begon Het Behouden Huis aan zijn zesde volle seizoen. Een nieuw seizoen weer boordevol met activiteiten. Een lustrummoment ook, dat op 30 augustus is gevierd met een gezellige barbecue voor alle vrijwilligers. Een verdiend feestje, want al die vrijwilligers hebben stuk voor stuk meer dan vijf volle jaren hun steentje bijgedragen aan het succes van Het Behouden Huis, een echt gemeenschapshuis voor heel Langedijk en omgeving.

Maar het is ook een beetje een droevig moment: de man die al die tijd – vaak letterlijk – de grootste stenen heeft gedragen stopt als voorzitter van de Stichting Hart van Oudkarspel, waaronder Het Behouden Huis ressorteert. Anne Oostenveld vindt het tijd om het stokje over te geven.

Het voorzitterschap van de stichting was op zich zelf al geen sinecure. Een organisatie op poten zetten met uitsluitend tientallen vrijwilligers, tegelijkertijd een ambitieus verbouwings- en renovatieplan ontwikkelen en uitvoeren voor zowel Het Behouden Huis als Het Regthuis, onderhandelen met soms weerbarstige autoriteiten, fondsen werven om de vele plannen te kunnen realiseren, steeds weer kleine en grote plooien binnen en buiten de organisatie gladstrijken, ga er maar aanstaan. Maar Anne was veel meer dan alleen voorzitter. Hij was ook bouwheer, uitvoerder, voorman, schilder, inkoper, klusjesman, beheerder, administrateur, barman, vraagbaak, boegbeeld en de spin in een web met honderden draden en draadjes. Ongelooflijk.

Vaststellen dat Anne door onze organisatie zal worden gemist, is wel de grootste open deur die je kunt bedenken. Het hiernaast afgebeelde schilderij van Het Regthuis – gemaakt door Joop Bakker – werd hem op 30 augustus aangeboden als blijk van onze grote waardering. Hoe mooi en waardevol het schilderij op zich ook is, het blijft slechts een miniem symbool voor de dank van iedereen die bij Hart van Oudkarspel, Het Behouden Huis, Het Regthuis en Langedijker Verleden betrokken is of zich betrokken voelt.