Vanaf 25 mei 2018 is binnen de Europese Unie de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe privacywetgeving zorgt voor een duidelijk betere bescherming en beveiliging van persoonsgegevens, die door bedrijven en andere organisaties elektronisch verwerkt worden.

Stichting Hart van Oudkarspel – de overkoepelende organisatie voor Het Behouden Huis, Het Regthuis en de Stichting Langedijker Verleden – heeft uiteraard de nieuwe regelgeving in haar beleid opgenomen. In de Privacyverklaring  van Hart van Oudkarspel vindt u gedetailleerde informatie over uw rechten en onze plichten.