Onze sponsors zijn een belangrijke factor geweest bij de totstandkoming van Het Behouden Huis. Zonder hun hulp en steun – zowel geldelijk als materieel – zou Het Behouden Huis nooit zijn geworden wat het nu is: een mooi en eigentijds gemeenschapscentrum voor Langedijk.
Niet alleen particulieren, maar ook veel bedrijven uit onze omgeving hebben belangeloos en soms letterlijk hun steentje bijgedragen.

Wilt u ook sponsor worden van Het Behouden Huis? Neem dan contact op via info@behoudenhuisoudkarspel.nl.

Een kleine collage van de logo’s van onze bedrijfssponsors vindt u hieronder.

Back To Top