Onze sponsors

sponsors website foto

Onze sponsors zijn een belangrijke factor geweest bij de totstandkoming van Het Behouden Huis. Zonder hun hulp en steun – zowel geldelijk als materieel – zou Het Behouden Huis nooit zijn geworden wat het nu is: een mooi en eigentijds gemeenschapscentrum voor Langedijk.
Niet alleen particulieren, maar ook veel bedrijven uit onze omgeving hebben belangeloos en soms letterlijk hun steentje bijgedragen.

Een kleine collage van de logo’s van onze bedrijfssponsors vindt u hieronder.

 

sponsors website