Uw donaties

spaarvarken

 

 

 

 

Het Behouden Huis is er voor u. Tientallen vrijwilligers zetten zich vaak dagelijks in om u een gevarieerd programma aan sociale, culturele en recreatieve activiteiten te bieden in een mooi en eigentijds gemeenschapscentrum.

Dat kost natuurlijk geld. Geld voor het organiseren van de activiteiten en geld voor de exploitatie en onderhoud van het gebouw. Daarom zijn uw donaties van harte welkom. Want elke euro telt.

U kunt Het Behouden Huis onder meer steunen als donateur door periodiek of incidenteel uw bijdrage over te maken op onze rekening NL64 RABO 0169 9354 34.

Ook schenkingen en legaten zijn welkom. Deze zijn fiscaal aantrekkelijk doordat wij een Culturele ANBI-status hebben. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via info@behoudenhuisoudkarspel.nl of bel ons op 0226 75 30 63

Wilt u Vriend van Het Behouden Huis worden? Kijk dan even onder ‘Word Vriend’ op deze site.