Sinds 2018 is binnen de Europese Unie de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze privacywetgeving zorgt voor een duidelijke bescherming en beveiliging van persoonsgegevens, die door bedrijven en andere organisaties elektronisch verwerkt worden.

Stichting Hart van Oudkarspel – de overkoepelende organisatie voor Het Behouden Huis en Het Regthuis – volgt in haar beleid de regelgeving van het AVG. In de Privacyverklaring van Hart van Oudkarspel vindt u gedetailleerde informatie over uw rechten en onze plichten.

Privacyverklaring

Back To Top