Met lokaal 1, 2 en 3 beschikt Het Behouden Huis over drie nagenoeg gelijke lokalen met ieder een oppervlakte van 45 m2. Deze lokalen zijn onderling afsluitbaar of met elkaar te verbinden door middel van geluidsdichte schuifwanden.
In de lokalen 1 en 3 zijn afsluitbare wandkasten die in overleg met de beheerders kunnen worden gebruikt voor opslag van materialen, die voor een bepaalde activiteit nodig zijn. De opstelling van de stoelen en tafels of de aanwezige audiovisuele middelen worden in overleg met de gebruikers van de ruimten klaargezet.

Voor alle lokalen geldt dat zij afzonderlijk of in combinatie met elkaar gehuurd kunnen worden. Gangbare combinaties zijn: lokalen 1+2 / lokalen 2+3 / lokalen 1+2+3 / lokalen 1+2+3+4 (flexruimte) / lokalen 1+5 (inclusief pantry).

Wilt u een ruimte huren of reserveren? Stuur dan een email naar info@behoudenhuisoudkarspel voor het maken van een afspraak.

Back To Top