Zaterdag 25 mei vierde Het Behouden Huis haar 10-jarig jubileum.
Kijk hieronder naar de korte voor die gelegenheid gemaakte videopresentatie met herinneringen uit de afgelopen 10 jaar en de tijd daarvoor.

Verderop vind je een uitgebreid verslag van de feestelijkheden, zoals dat is verschenen in het Nieuwsblad Dijk en Waard van 29 mei.

10 jaar Het Behouden Huis

Uit het Nieuwsblad Dijk en Waard:

Het warme Hart van Oudkarspel viert 10-jarig jubileum

OUDKARSPEL – Afgelopen weekend stond Het Behouden Huis in Oudkarspel stil bij haar 10 jarig jubileum. Of, zoals één van de initiatiefnemers van weleer verwoordde; 10 jaar alweer?! Zaterdagmiddag werd er een receptie gehouden voor genodigden. Een bont gezelschap van (oud-)vrijwilligers, bestuurders, huurders, ‘Vrienden van’, (oud-)sponsoren buurtbewoners en vertegenwoordigers van andere buurthuizen, vulden alle zalen van Het Behouden Huis (HBH). De overweldigende belangstelling trof de tijdelijke voorzitter Anne Oostenveld. Hij memoreerde: “Het is bijzonder om mee te maken dat dit sociaal en cultureel centrum zo ontzettend leeft binnen Oudkarspel, Langedijk en Dijk & Waard en vooral zo’n centrale plek wist te veroveren in slechts 10 jaar.”

Activiteiten

In de zalen was een overzichtstentoonstelling ingericht door de feestcommissie. Daarin werd duidelijk hoeveel activiteiten er de afgelopen jaren al zijn geweest. Van filmavonden tot exposities, van knutselclub tot jongerenfeestjes, van Muziek op Zondag tot het Huisdiner. En dat was lang niet alles. Ook draaide er op verschillende schermen een doorlopende presentatie over het gebouw, de historie achter de totstandkoming van Het Behouden Huis, en de huidige ontwikkelingen. Menig (oud-)vrijwilliger zag zijn eigen verdienste terug, waar met trots over gesproken werd.

Rol vrijwilligers

Bij aanvang van het officiële deel werd door het bestuur van HBH nadrukkelijk stilgestaan bij de rol van de vrijwilligers. Zij stonden dit weekend centraal. “Een gebouw of een Stichting hebben is één maar het succes ontstaat door uw inzet!” Dit werd ook gememoreerd door wethouder G. Rep die, na een felicitatie bij dit jubileum, namens het College van Burgemeester en Wethouders benadrukte dat dorpshuizen, en dit dorpshuis niet uitgezonderd, een belangrijke functie vervullen binnen de Gemeente Dijk & Waard. De samenwerking tussen Het Behouden Huis en de gemeentes (Langedijk en D&W) was de afgelopen jaren niet altijd vanzelfsprekend, maar is intussen omarmd en geïntensiveerd en leidt al tot gezamenlijke initiatieven. “We hebben elkaar gewoon nodig!”

‘Succes staat nooit stil’

Na de toespraken werd de nieuwste aanwinst officieel geopend en in gebruik genomen. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een nieuwe schuur die tot stand kwam door de hulp van vele vrijwilligers die kleine en grote bijdragen leverden aan de bouw. Geheel indachtig de filosofie van de Stichting Hart van Oudkarspel (beheerder van Het Behouden Huis en Het Regthuis) werd genoemd dat elke vrijwillige bijdrage belangrijk is. Zo was er gedurende de afgelopen maanden een man die geheel op eigen wijze en tempo, stenen sjouwde, spullen opruimde, puin afvoerde etc. etc. Studderen in het kwadraat, maar o-zo-belangrijk. De heer Herman Veltum stond en staat daarmee symbool voor het gegeven dat bij zoiets als een dorpshuis, alle kleine vrijwillige bijdragen behulpzaam kunnen zijn. Hij kreeg daarom de eer de officiële opening te verrichten. Na overhandiging van een schaar door Wethouder Rep, werd door hem het lint voor de 2 grote toegangsdeuren doorgeknipt. Na het applaus werd eenieder die dat wilde door de schitterende schuur rondgeleid. Iemand merkte terecht op: “Succes staat nooit stil..”

Vrijwilligers in het zonnetje

De zondag van het jubileumweekend stond in het teken van de huidige vrijwilligers. Met een dag vol activiteiten werd met elkaar gevierd dat Het Behouden Huis er voor en door de vrijwilligers staat. Als een huis! Of dat in de toekomst ook zo is? Desgevraagd viel op dat men daar toch wel zorgen over heeft. “Het hangt vooral af van de bereidheid van dorpsbewoners om een bijdrage te leveren. Het is wel opmerkelijk dat na de totstandkoming van Dijk & Waard als gemeente de ‘oude’ kernen nadrukkelijker zichtbaar willen blijven. Buurthuizen zoals Het Behouden Huis spelen daar een grote(re) rol in. Maar of dat zo blijft? Dat hangt af van het enthousiasme van (nieuwe) vrijwilligers.”

De voorzitter dankte na afloop iedereen met de woorden dat “Het een goed idee is gebleken ons tienjarig bestaan vieren, ook al moest daar veel werk voor worden verricht. Ik wil een groot compliment maken aan jullie die dit tot stand hebben gebracht. Goede keuzes gemaakt met prima georganiseerde dagen. En dat alles in een gemoedelijke ontspannen sfeer voor onze gasten. Echt top!”

Behoud het buurthuis

Wilt u meewerken aan het behoud van het buurthuis, ofwel: Het Behouden Huis, (volgens een aantal mensen beter geheten: “De warme Huiskamer van Oudkarspel”), schroom dan niet. Mail gerust naar info@behoudenhuisoudkarspel.nl. Ideeën en bijdragen zijn altijd welkom. U kunt het dorpshuis ook steunen door ‘Vriend te worden van’. Op de website staat meer informatie.

Door: Marco Meeuwisse

Back To Top