Rijbewijskeuring

Waarom veel geld uitgeven voor een rijbewijskeuring ?
Mevrouw T. Kloosterman komt maandelijks op een vrijdagmorgen in Het Behouden Huis om u te keuren voor de verlenging van het rijbewijs.
Wel even een telefonische afspraak maken (072 572 66 05)