Vrijdag 14 september a.s. starten wij weer met een nieuw knutselseizoen.

Iedere vrijdagavond – met uitzondering van de schoolvakanties – kan er weer geknutseld worden in Het Behouden Huis tot 19 april 2019.
Vanaf 18.30 uur tot 19.45 uur staat er een heel team vrijwillig(st)ers klaar om de jongens en meisjes te helpen en te begeleiden bij hun werkstukken en projecten . Om 18.20 uur mogen de kinderen al binnenkomen en na het melden (wij houden een presentielijst bij) en het betalen van een kleine vergoeding van € 1,50 (per kind per avond) kan iedereen aan de slag.
De minimum leeftijd is 7 jaar.

Wilt u meer weten? Belt u gerust met Piet en Corrie Beers (tel. 06-44886852) of stuur een mail naar info@behoudenhuisoudkarspel.nl

Wij hopen op vrijdag 14 september a.s. weer heel veel kinderen te mogen verwelkomen.