Vrijdag 13 september 2019 is de start van een nieuw knutselseizoen.

Iedere vrijdagavond – met uitzondering van de schoolvakanties – kan er weer geknutseld worden in Het Behouden Huis tot 24 april 2020.

Vanaf 18.30 uur tot 19.45 uur staat er een heel team vrijwillig(st)ers klaar om de jongens en meisjes te helpen en te begeleiden bij hun werkstukken en projecten . Om 18.20 uur mogen de kinderen al binnenkomen en na het melden (wij houden een presentielijst bij) en het betalen van een kleine vergoeding van € 1,50 (per kind per avond) kan iedereen aan de slag.
De minimum leeftijd is 7 jaar.

Wilt u meer weten? Belt u gerust met Piet en Corrie Beers (tel. 06-44886852) of stuur een mail naar info@behoudenhuisoudkarspel.nl