Wonen Plus Welzijn Langedijk

Wonen Plus Welzijn Langedijk is op 1 januari 2011 ontstaan uit de Stichting Welzijn Ouderen Langedijk (SWOL) en maakt deel uit van de Stichting Wonen Plus Welzijn.

Wonen Plus Welzijn (WPW) Langedijk zet de dienstverlening van de SWOL voort en maakt het ook mogelijk dat nieuwe doelgroepen kunnen worden bereikt. WPW is een onafhankelijke en laagdrempelige organisatie die activiteiten organiseert en diensten aanbiedt die het mogelijk maken dat senioren, gehandicapten, chronisch zieken en mensen met een beperking, indien zij dat willen, in hun eigen huis kunnen blijven wonen in de buurt waar zij zich veilig voelen en contacten met anderen hebben.

De vele vrijwilligers zullen met een team van beroepskrachten alle activiteiten uitvoeren en het laagdrempelige karakter behouden.

Aanbod
Wonen Plus Welzijn (WPW) Langedijk biedt diverse diensten zoals de ouderenadviseur, mantelzorgondersteuning, maaltijden, personenalarmering, 55+-bus en de telefooncirkel. Ook organiseert WPW Langedijk de dorpsmeldpunten en zijn er diverse activiteiten, zoals cursussen en trainingen, informatieve bijeenkomsten, beweging en ontmoeting.

Contact
Het bezoekadres is De Anbouw, Dorpsstraat 610 in Noord-Scharwoude, bereikbaar onder nummer 0226 31 80 50. Het adres van de website is www.wonenpluswelzijn.nl en het e-mailadres is langedijk@wonenpluswelzijn.nl

Bron: Website Gemeente Langedijk