Thema-middag

Samen met Wonen Plus Welzijn organiseren wij elke donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur Doet en Ontmoet bijeenkomsten in Het Behouden Huis. Doet en Ontmoet is een open inloop, waar u terecht kunt voor een praatje, een kopje koffie, een creatieve activiteit of een spelletje.

Elke donderdag in de even weken kunt u tijdens Doet en Ontmoet aanschuiven bij de Thema-middag. Deze Thema-middag  is open, dus u kunt vrij deelnemen. De thema’s worden na elke Thema-middag in overleg vastgesteld voor de volgende bijeenkomst door de aanwezige deelnemers. Het onderwerp wordt dus een thema welke ons allen bezighoudt.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die bij de Thema-middag ter sprake kunnen komen zijn:

  • Ontwikkelingshulp moet alleen gegeven worden aan democratische landen.
  • Vliegen binnen Europa moet verboden worden.
  • Militaire dienstplicht. Invoeren: goed voor de opvoeding.
  • Straks is iedereen automatisch donor!

De bijeenkomsten van Doet en Ontmoet en dus ook de Thema-middag, gaan het gehele jaar door. U bent van harte Welkom!

Heeft u vragen over de Thema-middag? Stuur ons een bericht via info@behoudenhuisoudkarspel.nl of info@wonenpluswelzijn.nl