become a friend

 

Er zijn heel veel vrijwilligers die zich inzetten voor Het Behouden Huis. Daar staat geen financiële vergoeding tegenover. Wij doen dat omdat wij van betekenis willen zijn voor de inwoners van Langedijk.
Dat gebeurt door het aanbieden van cursussen en het organiseren van thema- bijeenkomsten over onder meer welzijn, gezondheid, hobby’s en allerhande andere activiteiten. Maar ook door inwoners bijeen te brengen, plezier met elkaar te hebben of – waar nodig – uit hun isolement te halen. Wij vinden dat eenzaamheid en onvrijwillig alleen zijn niet past in onze gemeenschap.

Wij willen deze doelstellingen realiseren tegen voor iedereen zo veel mogelijk betaalbare prijzen en kosten. Daarbij kunnen wij uw hulp en ondersteuning niet missen.

Word daarom Vriend van Het Behouden Huis. Meldt u aan op e-mail info@behoudenhuisoudkarspel.nl. U steunt ons al voor een bedrag van minimaal € 10 per jaar.

Wilt u meer weten over andere vormen van donaties en mogelijke fiscale voordelen, klik dan hier voor meer informatie.