Het Behouden Huis is er voor u. Tientallen vrijwilligers zetten zich vaak dagelijks in om u een gevarieerd programma aan sociale, culturele en recreatieve activiteiten te bieden in een mooi en eigentijds gemeenschapscentrum.

Dat kost natuurlijk geld. Geld voor het organiseren van de activiteiten en geld voor de exploitatie en onderhoud van het gebouw. Daarom zijn uw donaties van harte welkom. Want elke euro telt.

U kunt Het Behouden Huis onder meer steunen als donateur door periodiek of incidenteel een bijdrage aan ons over te maken. U kunt daarvoor dit donatieformulier gebruiken, waarin al meerdere opties zijn opgenomen. U mag natuurlijk uw bijdrage ook direct op onze rekening NL64 RABO 0169 9354 34 storten zonder verdere tussenstap. Het spreekt vanzelf dat ook schenkingen en legaten welkom zijn.

Wilt u Vriend van Het Behouden Huis worden? En op die manier ons steunen en tegelijkertijd deelnemen aan ons speciale vriendenprogramma? Kijk dan even onder ‘Word Vriend’.

Back To Top