Het Behouden Huis beschikt over een aantal technische en logistieke voorzieningen, die huurders en andere gebruikers van de verschillende ruimten bij het uitvoeren van hun activiteiten kunnen ondersteunen. Het gebruik ervan dient altijd in overleg met de Beheerders van Het Behouden Huis plaats te vinden.

Audiovisuele middelen en internet

In de Grote zaal is een vaste beamer met scherm gemonteerd. Daarnaast heeft Het Behouden Huis nog de beschikking over een mobiele beamer. De beamers zijn afzonderlijk te huren.

In de Grote zaal is ook een geluidsinstallatie met loopmicrofoon, cd-speler en tuner aanwezig. Wij beschikken eveneens over een mobiele set met versterker, cd-speler, tuner en loopmicrofoon voor gebruik in de overige lokalen.

In de lokalen is een aansluiting voor internet en televisie aanwezig. Het Behouden Huis beschikt over een gratis WiFi netwerk voor alle gebruikers en bezoekers.

Disco-verlichting

Twee zuilen – ieder voorzien van vijf spots en laserverlichting – worden naar keuze op maat van de muziek of op een vooraf ingesteld programma door een computer aangestuurd. Het geheel wordt compleet gemaakt door een rookmachine en vast opgestelde discoverlichting aan het plafond van de Grote zaal.

Opberg- en opslagruimte

In lokaal 1 en 3 zijn afsluitbare wandkasten die kunnen worden gebruikt voor het opbergen van materialen, die voor een bepaalde activiteit nodig zijn. Ook de zolder – bereikbaar via een aparte directe toegang in de Hal – biedt addtionele mogelijkheden tot opslag.

Back To Top